Ubezpieczenie nieruchomości
  • Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu.
  • Ubezpieczeniem powinien być objęty lokal bądź dom wraz ze stałymi elementami (np. wszelkie instalacje, tynki, glazura, panele, wbudowane meble i urządzenia), a także wyposażenie ruchome (np. sprzęt elektryczny, RTV/AGD, meble, inne specyficzne przedmioty o szczególnej wartości).
  • Ważne jest też ubezpieczenie szyb i powłok ceramicznych od stłuczeń i pęknięć. Jednak najbardziej istotne jest rozszerzenie polisy mieszkaniowej o ubezpieczenie OC w codziennym życiu, które jest dobrym zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych wyrządzonych osobom trzecim lub na ich mieniu.
  • Przedmiotem ubezpieczenia może być nie tylko dom czy mieszkanie, ale także dom w budowie, domek letniskowy, nagrobek czy inne budowle np. basen, altany ogrodowe, panele fotowoltaiczne.
  • Na wysokość składki ma wpływ m.in. rodzaj nieruchomości i jej wartość, rok budowy, wartość ruchomości domowych, czy prowadzona jest działalność gospodarcza lub czy nieruchomość jest wynajmowana.
  • Ubezpieczenie może wykupić zarówno właściciel nieruchomości, najemca a także inna osoba trzecia, jednak ubezpieczonym pozostaje właściciel majątku.

Polisę można zawrzeć na okres 1 roku bądź 3 lat, dzięki czemu masz gwarancję ceny.

Ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt/cesję

W przypadku kredytu hipotecznego polisa, którą oferują banki zabezpiecza wyłącznie interes banku i nie daje faktycznej ochrony właścicielowi. Rozwiązania przygotowane przez mnie pozwalają na rzeczywistą ochronę nieruchomości i znajdującego się w lokalu majątku.

wakacje

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą.

biznes

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców Ubezpieczenie może obejmować majątek firm, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnego spowodowania szkód w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje m.in. majątek

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Decyzja o kredycie to nie wszytko. Każdy bank zachęca do skorzystania ze swojej oferty, a konsumenci często nie wiedzą, na co zwrócić uwagę,

Call Now Button