Ubezpieczenie na życie
  • Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją Rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań. Na wypadek śmierci ubezpieczonego osoby wskazane w polisie otrzymają świadczenie w wysokości takiej na jaką był on ubezpieczony. Takie ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób, które w razie śmierci bliskiej osoby otrzymają pieniądze np. na bieżące rachunki bądź spłatę kredytu.
  • Składka zależy przede wszystkim od wieku, sumy ubezpieczenia, okresu trwania polisy, wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia osoby, która chce zawrzeć polisę na życie.
  • Można dokupić umowy dodatkowe np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, inwalidztwo czy niezdolność do samodzielnej egzystencji – wtedy świadczenie wypłacone będzie osobie ubezpieczonej.
  • Kupując dodatkowe ubezpieczenie dla dzieci, damy im szansę na zgromadzenie kapitału, który ułatwi dzieciom start w dorosłe życie.
biznes

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców Ubezpieczenie może obejmować majątek firm, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnego spowodowania szkód w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje m.in. majątek

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu. Ubezpieczeniem powinien być objęty

Call Now Button