Ubezpieczenia turystyczne
  • Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia również transport do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności. Można też ubezpieczyć swój bagaż. 
  • Ważny jest zakres ubezpieczenia. Warto uwzględnić w polisie choroby przewlekłe, uprawiane sporty bądź chęć pracy zarobkowej. Może to skutkować odmową pokrycia kosztów związanych z chorobą lub ich zwrot po powrocie.
  • Ważna jest też wysokość sumy ubezpieczenia, adekwatna do rejonu podróży.
  • Przy ryzykownych sportach istotna jest suma ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  • Na wysokość składki ma wpływ m.in. suma ubezpieczenia, region jaki zamierzasz odwiedzić, rodzaj uprawianych sportów i ewentualne choroby przewlekłe.

Czym różni się ubezpieczenie turystyczne od Karty EKUZ?

  • Karta EKUZ działa tylko na terenie UE i zapewnia świadczenia w placówkach publicznych, natomiast polisa turystyczna zapewnia dostęp do prywatnych placówek również poza granicami kraju z rozszerzeniem na cały świat . Dzięki polisie można uniknąć kosztów związanych z ratownictwem czy akcją poszukiwawczą oraz transportem do kraju.
wakacje

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy Potrzebujesz gotówki na remont mieszkania, wakacje a może nowy samochód? Nasi specjaliści z branży finansowej znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę spośród 30 banków

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu. Ubezpieczeniem powinien być objęty

Call Now Button