Ubezpieczenia turystyczne
  • Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia również transport do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności. Można też ubezpieczyć swój bagaż. 
  • Ważny jest zakres ubezpieczenia. Warto uwzględnić w polisie choroby przewlekłe, uprawiane sporty bądź chęć pracy zarobkowej. Może to skutkować odmową pokrycia kosztów związanych z chorobą lub ich zwrot po powrocie.
  • Ważna jest też wysokość sumy ubezpieczenia, adekwatna do rejonu podróży.
  • Przy ryzykownych sportach istotna jest suma ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  • Na wysokość składki ma wpływ m.in. suma ubezpieczenia, region jaki zamierzasz odwiedzić, rodzaj uprawianych sportów i ewentualne choroby przewlekłe.

Czym różni się ubezpieczenie turystyczne od Karty EKUZ?

  • Karta EKUZ działa tylko na terenie UE i zapewnia świadczenia w placówkach publicznych, natomiast polisa turystyczna zapewnia dostęp do prywatnych placówek również poza granicami kraju z rozszerzeniem na cały świat . Dzięki polisie można uniknąć kosztów związanych z ratownictwem czy akcją poszukiwawczą oraz transportem do kraju.
zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie dostępu do prywatnej opieki medycznej. Pakiety zdrowotne zapewniają dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie Polski. Wariant i składka

dzieci

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją Rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań. Na wypadek śmierci ubezpieczonego osoby wskazane w

traktor

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia dla osób fizycznych – rolników. Ubezpieczenie rolne to pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie. Dzielą się na obowiązkowe (ubezpieczenie

Call Now Button