Ubezpieczenia turystyczne
  • Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia również transport do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności. Można też ubezpieczyć swój bagaż. 
  • Ważny jest zakres ubezpieczenia. Warto uwzględnić w polisie choroby przewlekłe, uprawiane sporty bądź chęć pracy zarobkowej. Może to skutkować odmową pokrycia kosztów związanych z chorobą lub ich zwrot po powrocie.
  • Ważna jest też wysokość sumy ubezpieczenia, adekwatna do rejonu podróży.
  • Przy ryzykownych sportach istotna jest suma ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  • Na wysokość składki ma wpływ m.in. suma ubezpieczenia, region jaki zamierzasz odwiedzić, rodzaj uprawianych sportów i ewentualne choroby przewlekłe.

Czym różni się ubezpieczenie turystyczne od Karty EKUZ?

  • Karta EKUZ działa tylko na terenie UE i zapewnia świadczenia w placówkach publicznych, natomiast polisa turystyczna zapewnia dostęp do prywatnych placówek również poza granicami kraju z rozszerzeniem na cały świat . Dzięki polisie można uniknąć kosztów związanych z ratownictwem czy akcją poszukiwawczą oraz transportem do kraju.
biznes

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców Ubezpieczenie może obejmować majątek firm, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnego spowodowania szkód w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje m.in. majątek

dzieci

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją Rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań. Na wypadek śmierci ubezpieczonego osoby wskazane w

zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie dostępu do prywatnej opieki medycznej. Pakiety zdrowotne zapewniają dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie Polski. Wariant i składka

Call Now Button