Ubezpieczenia rolne
  • Ubezpieczenia dla osób fizycznych – rolników. Ubezpieczenie rolne to pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie. Dzielą się na obowiązkowe (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) i dobrowolne (OC w życiu prywatnym, NNW rolnika/osób bliskich/pracowników, usługi assistance – katastroficzny/domowy/medyczny, rzeczy osobiste poza gospodarstwem w razie rabunku).
  • Polisę odpowiedzialności cywilnej rolnik kupuje na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można oczywiście skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy. Przypada ona na dzień poprzedzający początkową datę podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, polisa odpowiedzialności cywilnej rolnika przedłuży się automatycznie, kiedy będzie opłacona.
  • To, ile zapłacisz za polisę OC rolnika zależy od firmy ubezpieczeniowej, powierzchni gospodarstwa, ilości pracowników, pojazdów, a także tego, czy rolnik hoduje zwierzęta.
traktor

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia dla osób fizycznych – rolników. Ubezpieczenie rolne to pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie. Dzielą się na obowiązkowe (ubezpieczenie

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu. Ubezpieczeniem powinien być objęty

zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie dostępu do prywatnej opieki medycznej. Pakiety zdrowotne zapewniają dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie Polski. Wariant i składka

Call Now Button