Ubezpieczenia rolne
  • Ubezpieczenia dla osób fizycznych – rolników. Ubezpieczenie rolne to pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie. Dzielą się na obowiązkowe (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) i dobrowolne (OC w życiu prywatnym, NNW rolnika/osób bliskich/pracowników, usługi assistance – katastroficzny/domowy/medyczny, rzeczy osobiste poza gospodarstwem w razie rabunku).
  • Polisę odpowiedzialności cywilnej rolnik kupuje na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można oczywiście skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy. Przypada ona na dzień poprzedzający początkową datę podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, polisa odpowiedzialności cywilnej rolnika przedłuży się automatycznie, kiedy będzie opłacona.
  • To, ile zapłacisz za polisę OC rolnika zależy od firmy ubezpieczeniowej, powierzchni gospodarstwa, ilości pracowników, pojazdów, a także tego, czy rolnik hoduje zwierzęta.
zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie dostępu do prywatnej opieki medycznej. Pakiety zdrowotne zapewniają dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie Polski. Wariant i składka

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny Decyzja o kredycie to nie wszytko. Każdy bank zachęca do skorzystania ze swojej oferty, a konsumenci często nie wiedzą, na co zwrócić uwagę,

wakacje

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą.

Call Now Button