Ubezpieczenia rolne

traktor

Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia dla osób fizycznych – rolników. Ubezpieczenie rolne to pełna ochrona gospodarstwa i majątku prywatnego na jednej polisie. Dzielą się na obowiązkowe (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) […]

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

biznes

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców Ubezpieczenie może obejmować majątek firm, a także zabezpieczyć przed skutkami nieumyślnego spowodowania szkód w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczenie obejmuje m.in. majątek przedsiębiorstwa (lokale, budynki, środki obrotowe, wyposażenie, maszyny i urządzenia), odpowiedzialność cywilną, ochronę prawną, ochronę przed skutkami cyberataku, ubezpieczenie należności, a także gwarancje ubezpieczeniowe. Można też wykupić ubezpieczenia dla pracowników i […]

Ubezpieczenia turystyczne

wakacje

Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia za granicą związane z chorobą i zdarzeniami losowymi, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy też pracy za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia również transport do kraju, jeśli wymagają tego okoliczności. Można też ubezpieczyć swój bagaż.  Ważny jest zakres ubezpieczenia. Warto uwzględnić w polisie choroby przewlekłe, uprawiane sporty bądź chęć […]

Ubezpieczenie zdrowotne

zdrowie

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie dostępu do prywatnej opieki medycznej. Pakiety zdrowotne zapewniają dostęp do prywatnych placówek medycznych na terenie Polski. Wariant i składka określa dostęp do określonej liczny specjalistów, określonej liczby badań/świadczeń a nawet dostęp do prywatnych zabiegów czy operacji szpitalnych. Niektóre warianty zawierają również stomatologię. Można zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie zdrowotne […]

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

helikopter

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Ubezpieczenie pozwoli np. na uzyskanie kwot niezbędnych do rehabilitacji po urazach spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Czy wiesz, że polisę NNW można wykupić nawet na 1 dzień. Wypłacone zostaną środki w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy śmierci w razie wypadku. W zależności od pakietu NNW odszkodowanie może pokrywać m.in. pomoc medyczną, […]

Ubezpieczenie na życie

dzieci

Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć Ciebie i Twoją Rodzinę na wypadek śmierci, inwalidztwa lub poważnych zachorowań. Na wypadek śmierci ubezpieczonego osoby wskazane w polisie otrzymają świadczenie w wysokości takiej na jaką był on ubezpieczony. Takie ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie finansowe dla osób, które w razie śmierci bliskiej osoby otrzymają pieniądze np. na bieżące rachunki […]

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości Ubezpieczenie pozwala na ochronę mieszkania lub domu oraz wszystkich zgromadzonych przedmiotów od wszelkich zdarzeń losowych oraz kradzieży i wandalizmu. Ubezpieczeniem powinien być objęty lokal bądź dom wraz ze stałymi elementami (np. wszelkie instalacje, tynki, glazura, panele, wbudowane meble i urządzenia), a także wyposażenie ruchome (np. sprzęt elektryczny, RTV/AGD, meble, inne specyficzne przedmioty o […]

Ubezpieczenia komunikacyjne

auta-oc

Ubezpieczenia komunikacyjne Obowiązkowe ubezpieczenie OC może również zawierać inne dobrowolne ubezpieczenia takie jak: AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb i opon. Na wysokość składki ma wpływ m.in. lokalizacja, wiek właściciela, pojemność silnika, marka, wartość pojazdu, rok produkcji, okres posiadania uprawnień, ale przede wszystkim historia szkodowa w UFG. W przypadku ubezpieczenia AC najistotniejszy jest zakres czyli: wariant […]

Call Now Button